Pusat asasi uiam - international islamic university malaysia Description:
Universiti islam antarabangsa malaysia (uiam) pusat asasi universiti islam antarabangsa malaysia (centre for foundation studies, iium) 1. latar belakang.

PDF File Name: Pusat asasi uiam - international islamic university malaysia
Source File: www.iium.edu.my » DOWNLOAD «


Paradigma pengurusan institusi zakat : pengalaman lembaga

Paradigma pengurusan institusi zakat : pengalaman lembaga zakat selangor (mais) oleh : tuan haji ahmad shahir bin makhtar pengurus besar lembaga zakat selangor.

PDF File Name: Paradigma pengurusan institusi zakat : pengalaman lembaga
Source: www.e-zakat.com.my » DOWNLOAD «

Summary for Pusat Asasi Uiam